+46730917291 info@activehunt.se

jakt i sverige

Jaktarrangemang

Activehunt erbjuder jaktarrangemang på några av Sveriges mest välkända godsmarker och andra fina jaktområden. Vi har jaktklubbar på fina godsmarker både i Sörmland och Västra Götaland som ni kan läsa mer om längre ner på respektive jaktklubb och lämna intresseanmälan eller ta kontakt med oss för att få ett komplett prospekt. För övrigt har vi samarbete med flera markägare i västra Sverige där vi kan erbjuda jakter på mufflon framförallt i den skärgårdsnära miljön på västkusten. Är ni intresserade av vårt erbjudande av mufflon jakter hör ni av er till info@activehunt.se för mera information.

Valinge Västra Jaktklubb i Björkvik (Sveriges bästa jaktmark/jaktklubb?)

En sällsynt chans att få komma med i en av Sveriges exklusivaste jaktklubbar ”Valinge Västra” i vilttäta Sörmland. Activehunt har jakträttsupplåtelsen för ett område på 534Ha som är en del av Valinge Herrgård där det skall bildas en jaktklubb med ca: 20 medlemmar inför jaktåret 2024/2025. Markområdet ligger mitt i Björkvik som sedan många år varit rikskänt som bland de bästa jaktmarkerna i Sverige för kronvilt. Man hyser en av de vilttätaste stammarna i landet av kronvilt men även rikligt med dovvilt och vildsvin och normal tillgång på rådjur och älg. Vilttätheten av kronvilt är enorm i området där det har funnits kron i över 40år och på en drevjakt skall det normalt fällas flertalet kron varje jakt. Som medlem i denna jaktklubb kan man räkna med att få rikligt med kronkött (ädelkött), dovkött och även vildsvin varje jaktsäsong.

För att ge en bild av vilttätheten så visas här filmklipp från mörkersikten tagna samma kväll som tagits på olika platser på markens gärden i norra delen av marken samt de gärden som ligger mitt i området. Samtliga vita kroppar som syns från värmesiktet är vilt som kommer ut för nattbetet.

Antagning till denna jaktklubb sker endast via personlig kontakt. Hör av er till oss på Activehunt (Se fliken kontakt) för att få ett komplett prospekt om jaktklubben och lämna intresseanmälan så återkopplar vi till er.

Svalehults jaktklubb vid Kobergs egendom

Kobergs egendom ligger i Västra Götaland lite utanför Trollhättan och är känt för att ha bland Sveriges tätaste viltstammar av dovvilt och vildsvin. Activehunt har jakträttsupplåtelsen sedan ett tiotal år för ett område som heter Svalehult på 899Ha med en jaktklubb på ca: 25 medlemmar. Marken har en varierad biotop med stamskog, föryngringsytor med hyggen, myrmark och viltåkrar insprängda i marken. Det är ett mycket bra vägnät i marken också för passutsättningen.

Hör av er till oss på Activehunt (Se fliken kontakt) för mer information eller lämna en intresseanmälan.

Vi erbjuder jaktarrangemang och medlemskap i jaktklubbar på några av Sveriges mest välkända och viltrika godsmarker i Sörmland och Västra Götaland.

ACTIVEHUNT